ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

การไกล่เกลี่ยออนไลน์

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดเวียงสระ ขอเชิญท่านนำคดีเข้าสู่กระบวนไกล่เกลี่ยออนไลน์ ด้วยวิธีการง่ายสะดวกรวดเร็ว ไกล่เกลี่ยได้ทุกที่และทุกเวลา โดยท่านไม่ต้องเสียเวลามาไกล่เกลี่ยที่ศาล กระบวนการไกล่เกลี่ยออนไลน์ดำเนินการโดยผู้พิพากษา/ผู้ไกล่เกลี่ย/ผู้ประนีประนอมประจำศาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการไกล่เกลี่ยทำให้ท่านมั่นใจได้ว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยออนไลน์จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม หลังจากดำเนินการไกล่เกลี่ยออนไลน์แล้วหากโจทก์และจำเลยตกลงกันได้ให้โจทก์และจำเลยมาศาลในวันพิจารณาตามที่ระบุไว้ในหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเพื่อทำสัญญาประนีประนอมยอมความและมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นแต่หากดำเนินการไกล่เกลี่ยออนไลน์แล้วโจทก์และจำเลยตกลงกันไม่ได้ ท่านยังคงมีหน้าที่มาศาลในวันนัดพิจารณาตามที่ระบุไว้ในหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเช่นเดิม หากท่านสนใจให้ใช้โทรศัพท์ของท่านสแกน QR Code ด้านล่าง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดส่งข้อมูล ระบบจะแจ้งไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดเวียงสระเพื่อดำเนินคดีของท่านเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยออนไลน์ต่อไป

แสกน QR Code

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดเวียงสระ

(หมายเลขโทรศัพท์ 077-366777 ต่อ 144)

 

หมายเหตุ การไกล่เกลี่ยออนไลน์เป็นความสมัครใจ หากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จศาลยังต้องพิพากษา ดังนั้นจำเลยยังคงมีหน้าที่ยื่นคำให้การภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด