ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ศาลจังหวัดเวียงสระเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(ZOOM)

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดเวียงสระโดยนายปิยะวุฒิ เครือจันทร์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ พร้อมด้วยนายสุนันท์ นาคะ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดเวียงสระ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(ZOOM)  โดยมีนายปัญญา ช่อมณี อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘  เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและคำแนะนำในการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘  และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายประธานศาลฎีกา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลจังหวัดเวียงสระ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image เอกสารแนบ