ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ศาลจังหวัดเวียงสระประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศงานฯ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30นาฬิกา ศาลจังหวัดเวียงสระ โดยนายปิยะวุฒิ เครือจันทร์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ พร้อมด้วยคณะตุลาการ ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลคดีและธุรการสำหรับการนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้รักษาภาค 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2565 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ เพื่อให้การนิเทศงานคดีและงานธุรการศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลจังหวัดเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image เอกสารแนบ