ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ศาลจังหวัดเวียงสระจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์"

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดเวียงสระ โดย นายปิยะวุฒิ  เครือจันทร์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์" โดยมีนายธวัชชัย ชูดวง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญา และนายภีมะ  ทองเนื้อห้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลและผู้ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดเวียงสระ ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดเวียงสระ


image เอกสารแนบ