ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ศาลจังหวัดเวียงสระจัดการประชุม ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงไตรมาส 3/2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดเวียงสระ โดยนายปิยะวุฒิ เครือจันทร์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงไตรมาส 3 ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะทำงานฯ ศาลจังหวัดเวียงสระ เพื่อติดตามการดำเนินงานและบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลจังหวัดเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image เอกสารแนบ