ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ประกาศศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสามาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน (เขตเลือกตั้งที่ 7) อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

image เอกสารแนบ