ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ประกาศศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยูดราชการ เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี))

image เอกสารแนบ