ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560

สามารถอ่านรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ


image เอกสารแนบ