ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา