ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ประกาศศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสามาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2564

image เอกสารแนบ