ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ศาลจังหวัดเวียงสระ