ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court
กลุ่มงานเจ้าพนักงานตำรวจศาล