ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court
ตำรวจศาล