ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

News
ประกาศศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรับเป็นทนายความที่ศาลตั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 ประจำศาลจังหวัดเวียงสระ พ.ศ. 2566 ประกาศศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาคำร้องขอคุมขังฉุกเฉิน ประกาศศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยูดราชการ เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)) ประกาศศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง บัญชีเกณฑ์กำหนดวงเงินประกันของศาลจังหวัดเวียงสระ พ.ศ.2565 ประกาศศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรดการพิจารณาคดีฯ

 
ศาลยุติธรรมยืนหนึ่งเรื่องความพร้อม COVID 19

 

ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีไต่สวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียว)    ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีสืบพยานสองฝ่าย)
  

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลจังหวัดเเวียงสระ

ชื่อห้อง คลิกที่รูปเพื่อเข้าห้อง รหัสห้อง สแกนเพื่อใช้งานผ่าน SmartPhone
ห้องพิจารณาคดีที่ 1 ugv-iaxy-yjd
  ห้องพิจารณาคดีที่ 2 epj-tqtf-rys
ห้องพิจารณาคดีที่ 3 yea-pudh-fcd
ห้องพิจารณาคดีที่ 4 qmu-kjhw-reu
ห้องพิจารณาคดีที่ 6 rsv-rwod-bwc
ห้องพิจารณาคดีที่ 7 oqe-arkg-rvn
ห้องผัดฟ้อง/ฝากขัง mik-iddg-cca
ห้องไกล่เกลี่ย  cju-ocgh-vfw

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image