ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ศาลจังหวัดเวียงสระจัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดเวียงสระโดยนายปิยะวุฒิ เครือจันทร์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นประธานในการประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเดือนมิถุนายน โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มงาน
ในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลจังหวัดเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image เอกสารแนบ