ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ และกำหนดเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์

image เอกสารแนบ