ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ตารางนัดและการจองคิวประชุมทางจอภาพ ศาลจังหวัดเวียงสระ

     หมายเหตุ 

                                     1. นัดพิจารณาคดีทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์

                                     2. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ